..

"نقدسیاست خارجی دولت با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی و رسالت دولت آینده"

..

موضوع نشست:
"نقدسیاست خارجی دولت با تکیه بر دیپلماسی اقتصادی و رسالت دولت آینده"
با حضور
جناب آقای دکتر محسن شاطر زاده
سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در برزیل
سه شنبه ۲۴خرداد ساعت ۲۱
ادرس وبینار

http://meet.vru.ac.ir/hamandishi

کلمات کلیدی
Mr Admin
تهیه کننده:

Mr Admin

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *